måndag 7 januari 2019

Första mötet 7.5.1899

Här kommer en kopia på det första styrelsemötet för Bildning i hemmen, Helsingfors filial.

Senare,1900, bytte man namnet till Föreningen Martha Helsingfors filial (Helsingfors svenska Marthaförening) för Senaten hade inte godkänt namnet Bildning i hemmen och föreningens stadgar. Alli Nissinen föreslog det nya namnet Martha och man omarbetade stadgarna.

Martta yhdistys - Föreningen Martha (Finlands Svenska Marthaförbund) grundades 29.3.1899 av bl.a Lucina Hagman.måndag 26 februari 2018

Video på hur man arkiverar lätt

Svenska centralarkivet har låtit göra en video på hu man arkiverar lätt.
Videon är gjord av Emma Kajander

 Här  hittar du Svenska centralarkivets korta arkiveringsguide.

Har du ett berg av material som ska arkiveras kan du alltid arkivera en mapp i veckan så känns det inte så överväldigande.


måndag 14 augusti 2017

För hundra år sedan 1917....

Till Svenska centralarkivet kom det två verksamhetsberättelser för Föreningen Martha. (Marthaförbundet) åren 1907 och 1923 med en annan arkivleverans.

Intressant läsning trots att berättelserna är korta och mest innehåller enorma blad med aktivitet runt om i landet. Fantastikt aktiva var de i Marthaföreningen

1917 och inom parentes 1923

1917 fanns det  (1923)
11 kretsar (11)
929 medlemmar  (957)
225 mindre möten (234)
4 större möten (5)
71 föredrag (60)
8 matlagningskurser (12 kurser 110 deltagare) (ca 10 korg o bastarbeteskurser ca 300 deltagare)
511 deltagare i kurser o föredrag
95 deltagare i Tallukkakurser
140 trädgårdar (60)
4 bigårdar (0)
1917 Dagmar Neovius var ordförande, Verna Enkvist o Eva Lagren var sekreterare, Elin Aschan skattmästare
22 000 mark i bidrag (7 000)

1912 plantering av fruktträd på Högvalla


fredag 23 september 2016

Besök på Brages Pressarkiv

I onsdags gjorde kursdeltagarna ett besök på Brages Pressarkiv
Deras hemsida hittar du här: http://www.bragespressarkiv.fi/
Det var mycket intressant och här finns verkligen MASSOR av klipp fulla av information..... Det är lätt att hitta i väl ordnade mapparna. Arkivpersonalen hjälper alla att hitta rätt information.
Ett helt enkelt unikt arkiv!
Fotona är tagna av Anita Paulig

Flera forskarplatser finns i den trivsamma forskarsalen Foto: Helena Kajander
Aili Lindfors var bla Moster Molly i radions barnprogram

Anna söker...

Camilla bläddrar i mapparna

Helena och Anita framför mappar av klipp Foto Gun Grönroos
Här nedan kommer Anitas fynd på Brages Pressarkiv om Aili Wessberg Lindfors som hon skriver om:

 
 
 
 
 
 

Det ÄR roligt att forska - prova på det!

torsdag 8 september 2016

Kvinnobilder - Vem var de? Okända kvinnor som byggt Finland


Fil.dr Alexandra Ramsay leder hösten 2016 en intressant kurs på Marthaföreningen i samarbete med Arbis.
”Okända kvinnor som byggt Finland”.
Här har Arkivråttan Martha samlat exempel på vad och var man kan hitta uppgifter när man ska skriva en biografi.


VAR KAN MAN HITTA SPÅR?

http://www.minnesrunor.fi/valkommen/Svenska Folkskolans Vänners minnesrunor; finns på nätet

·        Vem och Vad från olika år

Olika matriklar och historiker
t.ex Finlands riksdagsledamöter 1907-2000

Föreningsprotokoll, årsberättelser

·        Brages Pressarkiv http://www.bragespressarkiv.fi/
·       
Svenska centralarkivet;  protokoll, verksamhetsberättelser, brev, intervjuer
·       
Svenska Litteratursällskapets arkiv, brevsamlingar mm http://www.sls.fi/sv/om-samlingarna-i-sls-arkiv
·       
http://www.hsf.webbhuset.fi/Site/Data/612/Files/Sandudd_gamla_09122013.pdf
Helsingfors släktforskare; Sandudds gamla begravningsplats 

·        http://www.genealogia.fi/index.php?language_id=2&p=190 Genealogiska Samfundet i Finland Suomen Sukututkimusseura
·       
Kyrkböcker - kan finnas på nätetHär kommer några exempel på vad man kan hitta i uppslagsverk:

 

 
Marthaförbundets historik

Vem och Vad 1931
Husmodern 12 / 1927
Signe Lagerborg-Stenius En av våra första kvinnliga arkitekter. Ritat bl.a Storstugan 1929 och Fylgia stugan 1932 (som revs 1967) i Brunakärrs Koloniträdgård. KÄLLA: https://hkm.finna.fi/Record/hkm.HKMS000005:km0032pg
Svenska centralarkivet har en liten arkivsamling om henne.


Uppslagsverket Finland

Vem och Vad 1931

Finlands Riksdagsledamöter 1907-2000

Finlands Riksdagsledamöter 1907-2000


Mycket aktiv Martha.
 Maggie lockade med sin dotter Marianne i Marthaföreningen där hon var länge aktiv

Marianne Lüchou förevisar svamprätter 27 10 1937 i Hemvrån
Karin Philström och Marianne Lüchou identifierar svampar på Sparbanken i Helsingfors

Aili Wessberg Lindfors
Vivan Juthas avtackar Aili 1962

Aili var en otroligt aktiv kvinna som man kan se av Vem och Vad 1947.
Arkivråttan har skrivit om Aili tidigare http://arkivrattan.blogspot.fi/2015/01/kalenderbilder-januari-aili-wessberg.html
Aili Wessberg-Lindfors var ordförande för Helsingfors svenska Marthaförening mellan åren 1918-1961. Hon började som medlem i Berghällskretsen. Andra aktiva kvinnor:

Vem och Vad 1967


Hanna Hagbom - otroligt aktiv bl.a i Brunakärrs koloniträdgårdÅrsberättelse 1953Välkommen att forska till Svenska centralarkivet 9-16
http://svenskacentralarkivet.fi/ 

Berghällkretsens protokoll

Violens protokoll