onsdag 1 april 2015

Kalenderbilder - April; Barnpjäsen När Katten är borta på Finska Operan 1936 och andra barnteaterföreställningar


I Helsingfors svenska Marthaförenings arkiv finns ett kuvert fullt av foton från olika barnteaterföreställningar. Man har haft föreställningar på Finska Teatern (Kansallisteatteri), Finska Operan (numera Alexandersteatern) och Svenska Teatern.

Succé för barnteaterföreställningarna på Finska Operan 1936:
Ur årsberättelsen 1936
".... teaterföreställningar som anordnats i Finska Operan den 21, 23, och 25 februari, då barnpjäsen: När katten är borta, en fri bearbetning enligt främmande idé av fru Aili Wessberg, uppfördes. Pjäsen väckte stor förtjusning, älskligt framförd som den blev av ett femtiotal barn och drog talrik publik vid alla tre föreställningar.
Fru Maggie Dittmar omhänderhade med känd skicklighet det dryga organisationsarbetet och skådespelerskan Elsa Nyström som inövat pjäsen med barnen, utförde detta sitt uppdrag på ett synnerligen lyckat sätt. Den kommitté, som i övrigt bistod med god hjälp vid arrangemangen, utgjordes av fruar Elsa Sivén, Greta Bjurström, Dolly Seidenschnur och Freidis Riska.
Nettobehållningen från dessa föreställningar utgjorde Fmk 14 600:-. Ett värdefullt bidrag till föreningens kassa, för vilket tacksamheten är stor emot dem som medverkat."


Tyvärr är följande inte alls daterade men jag bara måste visa klippen och de underbara foton från barnteaterföreställningarna.


 

1934 Svenska Teatern

1934 Svenska Teatern

Här kommer foton från olika barnteaterföreställningar - tyvärr odaterade


 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.