tisdag 27 oktober 2015

Fredriksbergs kretsen1926 Hattkurs i Fredriksbergs barnträdgård. Sally Brander leder kursen.


Kort historik över Fredriksbergs Marthakrets
Uppläst vid 75-års jubileumsfest den 4 november 1982
Fredriksbergs Marthakrets grundades år 1907 av damer från stadens centrum och torde vara den nästäldsta kretsen. Enligt vad som berättats. Några protokoll eller papper finns ej kvar från den tiden var fru Melart en tid dess första ordförande. När stationsinspektör Brander år 1908 kom till Fredriksberg blev hans fru Sally Brander kretsens nya ordförande och fungerade ända till den 16 januari 1945. Efter henne fortsatte Agda Lindholm fram till år 1951. Sedan följde Saga Johansson. Datte Johansson samt Elsa Riska som höll i tömmarna i 19 år. Göta Martin åtog sig uppdraget år 1977 för ett år framåt men leder oss allt fortfarande och hoppas vi ännu i många år trots  uppnådd pensionsålder. År 1983 blev Erna Riska ordförande som är ännu.
Den förs tiden hölls mötena i Fredriksbergs Barnträdgård därefter i Smmåskolan och sedan i kyrksalen. Från 1970 har veckomötena hållits på Marthahemmet på Mannerheimvägen 44. Månadsmötena har sedan många många år varit på Hemvrån.
Kretsens marthor har varit synnerligen aktiva. Kurser har hållits i hattsömnad, vävning, julpynt, korgflätning mm. Teaterverksamheten var tidigare mycket livlig. Sången och musiken har betytt mycket för Marthorna. Tidigare fanns en sångkör som leddes av fru Stenbäck; och vem minns inte den glada Eternellen som uppträdde på så många Marthafester. Med program Menuett, Mannekängerna, Årstiderna, Julseder i olika länder, Såsom i Sälle och Jules Sylvainmelodier har Marthorna också uppträtt i andra föreningar.
Många fina välordnade resor har gjorts både utomlands och i Finland. Fester såsom Runeberg, Valborgs mässor och Julfest firas traditionsmässigt varje år. Födelsedagsfester har firats sporadiskt.
Detta i all korthet om vår verksamhet.
Från att ha varit en krets med över 300 medlemmar har vi krympt ihop till ca 65 men hoppas kretsen ännu skall kunna fungera i många år.
Detta år 1997 är vi 26 medlemmar. 1987 kom Flingan med 6 medlemmar. År 1994 kom Ringblomman med 7 medlemmar.

”Vid kretsens bildande var Fredriksberg en idyllisk liten by, med blomsterrabatter och planteringar så gott som vid varje hus. Men nu har grävskopor gjort sitt, just intet återstår av det gamla. TV-centret är det förhärskande. Otaliga var de husmödrar som med glädje hälsade Martharörelsen välkommen. Mammor , ofta med en stor barnaskara kring sig fann väderkvickelse, förströelse och avkoppling vid Marthamötena....”
 

 
Ur Helsingfors svenska Marthaförenings berättelse 1942:
"På uppmaning av Befolkningspolitiska förbundet startade HsM i likhet med övriga kvinnoorganisationer en insamling av linne- och bomullstyger från huvudstadens hem. Resultatet blev givande och materialet omvandlades av flitiga martha-händer till babyutstyrslar för moderskapshjälpen. Utdelningen skedde genom stadens samtliga Rådgivningstationer. Under fru Sigrid Jörgensens ledning uppordnades samtliga klädesplagg i paket. Inalles överlämnades c:a 600 paket, alla dekorativt emballerade i vitt papper med blått kors, likt Finlands flagga."

24.2.1942 Babyutstyrslar sys tillsammans med Marthaföreningen


Ur Helsingfors svenska Marthaförenings berättelse 1943:
Även detta år har föreningen insamlat material och härav förfärdigat babykläder för utdelning bland hjälpbehövande. Till Hangö skickades en större kollektion, som där fördelades.
Till Mannerheims barnskyddsförbunds krigsfadderavdelning har Fredrikbergskretsen förfärdigat 6 st vackra babykorgar med utstyrsel av nämnda material."
I protokollböckerna hittar man följande:


3.2.1943 Jenny Nordberg föreslår att man ska göra babykorgar med babykläder

27.4.1943 Meddelar Aili Wessberg att babykorgarna ska fotograferas

Som tack får kretsen Surra och Fazers "keks" - surrogatkaffe
Olika surrogat (Wikipedia)
  • Surrogat på rostad spannmål (vete, råg, etc) gick under namn som Kneippkaffe, Kathreiners Kneipp-maltkaffe, cerealkaffe.
  • Roten av växten cikuria,var populär och sådant surrogat tillverkades industriellt i Tyskland före de båda krigen. Det kallades kaffetillsättning Ersatzkaffee (m), ariakaffe eller bara cikoria. Rostad rot av maskros, lövetand, se maskroskaffe.
  • Rostade och malda fikon, fikonkaffe.
  • En hel del andra växter: ekollon, dadlar, lupiner, johannisbröd, kikärter(då kallad "kaffeärt")
  • En fabriksmässigt framställd produkt kallades Doska Frank. Tillhandahölls i form av briketter.
  • Jackbean (Ganavalia), Cassia, Parkia
I Finland hade man ett surrogat som innehöll i huvudsak råg, korn och rötterna från kålrot och maskros


Fredriksbergskretsen hade veckomöten och månadsmöten.
Här ett möte mitt under kriget - två alarm under mötet !
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.