tisdag 1 december 2015

Kalenderbilder - December; tebjudning hos Fru SvinhufvudMarthaledare på tebjudning hos Fru Ellen Svinhufvud, presidentens fru.

Ellen Svinhufvud var en aktiv Martha och var flere gånger på besök hos olika Marthakretsar under sin vistelse i Helsingfors 1 mars 1931 – 1 mars 1937 då Pehr Edvind Svinhufvud var president för Finland.

15.10.1931 Dagmarkretsens protokoll, läs § 2

24.10.1931 Ellen Svinhufvuds besök i Hemvrån 

29.10.1931 Dagmarkretsens protokoll

1937 sände Marthorna en gåva bestående av rosor, lökar och perenna växter till Ellen Svinhufvud.

Ur Åttans arkiv

Ur Åttans arkiv

Ellen Svinhufvuds tackbrev i orginal:H. Fru Aili Wessberg

Af allt mitt hjerta får jag tacka Eder, mina kära svenska Marthor, för den stora kärlek och vänlighet Ni alltid bevisat mig. Och nu, denna storartade gåfva, jag känner mig så rörd över detta, att ord ej kunna uttrycka mina känslor. Tänk att jag hade just en sådan längtan efter att få hit stockrosor, andra har jag förut, tänkte att det kanske vore litet lätt..... af mig att nu tänka på sådana saker, nu då vi äro penisionerade! Och nu kommer ni hit med denna kära gåfva, alldeles som Ni gissat mina önskningar. De blommorna komma alltid att ligga mig närmast mitt hjärta som jag fått af mina kära Marthor. Jag skall idag skrifva till Wasastjerna, har nog förut köpt plantor af honom. Han hade ej alls stockrosor i sin katalog men jag antar att han skaffar dem från annat håll. I Hortus frökatalog hafva de stockrosor, så nu funnos de i handeln. Jag hoppas Ni i sommar kommer och hälsar på mig och ser på Edra blommor.
Med tusen varma hälsningar till Eder och alla Marthorna

Eder Ellen Svinhufvud

Ellen Svinhufvud bland sina rosor, Foto ur boken "Maan äitejä", WSOY 1953


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.