måndag 1 juni 2015

Kalenderbilder - Juni; Matlagningskurser

Brages Pressarkiv

Brages Pressarkiv

Brages Pressarkiv


1913
1920


1922 kokkurs hos Aili Wessberg på Brunnsgatan

1922 - 1923 matlagningskurs hos Aili Wessberg på Brunnsgatan

1922 - 1923 matlagningskurs hos Aili Wessberg på Brunnsgatan

1922 - 1923 matlagningskurs hos Aili Wessberg på Brunnsgatan. Obs lillajulsgranen i hörnet.1928

1933 hade man Näringsfysiologiska föredrag med åtföljande demonstration av Martha-tabellen över våra viktigaste födoämnen ha hållits i flere kretsar av fru Ida Smeds, som även inom kretsen Ringblomman givit uppslag till utbytandet av Goda råd av erfarna husmödrar emellan under kvällsmötena.

Kaloriräkning är inget nytt - i årsberättelsen för 1935 kan man läsa:
"Vid de av föreningen anordnade hemvårdskurserna och matlagningskurserna samt även vid demonstrationer inom kretsarna har städse framhållits betydelsen av en närande, omväxlande och smaklig kost, helst sammansatt med kännedom om de olika födoämnenas sammansättning och kalorivärde. Denna gång hade de som icke aro i tillfälle att intaga sina måltider i hemmet. ihågkommits. Det finns så många som delvis äro beroende av vägkostmat hela året om. Kontorsanställda, som äta frukost på tjänsten, forstmän, som fullgöra åligganden i skog och mark, fabriks- och utarbetare, som inte hinna hem till middag, höra alla till denna kategori. Det fyndiga och riktiga tillgodoseendet av deras näringsbehov hade här beaktats och klargjorts i en kollektion aptitretande maträtter med tyåtföljande fackkunnig kaloriräkning. Därtill utökades utställningen, för vars iståndsättande ett tiotal unga skolkökslärarinnor under fru Ida Smeds ledning ihärdigt arbetat, med av arbetat, med av marthorna hopbragta trevliga kollektioner vägkostmat för skolbarn, scouter, fiskare, jägare, långväga seglare, kanotister, velocypedister, weekendfirare och annat utfärdsfolk. Till och med "Babys tågresa" med lämpligt kostföråd var på ett tilltalande sätt åskådliggjord. Närmare redogörelser återfinns i arkivet.
Som följd av den instruktionspropaganda kaloriberäkningen för kroppsarbetarnas och tankearbetarnas vägkostmat tycktes utgöra, anmodade styrelsen skolkökslärarinnan Berit Juthas att i föreningens kretsar upprepa sin demonstration angående detta."

1936 höll Marianne Lüchou en råkostkurs i Brunakärr

Det var inte alltid så lätt med att få livsmedel till kurserna

Kriget påverkade kurserna, i årsberättelsen 1941 kan man läsa:
"Kurser, demonstrationer, utställningar och kristidsrådgivning
I nu rådande kristider, då det är av synnerligen stor vikt att kunna trygga en god näringsstandard för hemmen, har föreningen för att befrämja det praktiska kunnandet och bereda husmödrar tillfälle att taga del av vad vetenskapen på senare tid kommit till insikt on angående val av födoämnen och olika tillredningssätt upprepade gånger under åretanordnat kurser och utställningar. Till dessa ha även utomstående hälsats välkomna."
Man hade samarbete med Varuboden och hade fönsterutställningar i flere av stadens affärer där man hade olika små utställningar om t.ex färdigberedda maträtter soppor, sallader, engrytsrätter, fiskrätter, såser och smörgåspålägg- allt med recept. Tvätt och renhållningsmedel - hur man bäst skulle utnyttja tvålransonerna. Recept på tvål och såpa.  Nytt av gammalt - hur man skulle sy om gamla kläder.
En större matlagnings kurs " Svår tid kräver ny id" hölls 8-19.9.1941 där deltog 129 personer
Där gick man t.ex igenom
  • Att vara husmor just nu
  • Vi torka, salta och sylta
  • Nu har de kommit - svamparna
  • När kaffet  och te tryter
  • Efterrätter av idag
  • Vad ska nu bli vår huvudrätt?
  • Om vi ha kaniner...
  • Huru ersätts nu den salta biten
En kristidskurs "Hålla ut är tidens lösen" hölls 18-25.11.1941 där 75 personer deltog gick man igenom alla ämnen ovan.
1942 fortsatte kurserna; ""Bjuda till är hälften vunnet" benämndes en kurs, som ordnades i kristidsmatlagning och konservering"


* * * * * *
 
Hufvudstadsbladet 28.10.1959
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.