onsdag 1 juli 2015

Kalenderbilder - Juli; Kaffepannsutställning på Stockmanns 1961


År 1961 arrangerade föreningen utställningen “Kaffepannan genom tiderna” på Stockmanns varuhus i Helsingfors.Utdrag ur årsberättelsen 1961:
Ett lyckat evenemang, vid vilket föreningen vände sig till den stora allmänheten, var utställningen " Kaffepannan genom tiderna". 
Utställningen planerades redan året förut på initiativ av föreningens ordförande, men på grund av att en lokal för densamma då ej erhölls, framsköts den till senaste höst. 
Denna omsorgsfullt sammanställda exposition hölls i Stockmanns utställningshall och omfattade icke endast pannor från början av 1700-talet till vår tid, från den största på 120 liter till de allra minsta, utan även andra kaffedon såsom av bysmeder ihopsatta kaffekvarnar, tunga kaffebrännare att skakas över eld, större och mindre sockerskrin med huggbila och t.o.m. sockerdosor, visade huru smaken förändrats på c:a 200 år. De gamla utställningsföremålen hade hopbragts av marthorna och andra intresserade. Firman Stockmann bidrog med med endel kaffekokningsapparater. 
Under utställningsdagarna demonstrerade Pauligs, Kaffebolagets och Stockmanns konsulenter resp. firmors kaffesorter och olika slags kaffekokningsmetoder. I samband härmed bjöds publiken av dessa firmor på kaffe. Utställningen, som den 17 november öppnades med hälsningsord av föreningens ordförande (Aili Wessberg Lindfors) och som hölls öppen i 4 dagars tid, kan utan förhävelse sägas ha gjort succé. 
I samband med utställningen såldes en broschyr med titeln "Till kaffevännen" författad av utställningskommitténs ordförande Signe Bäckström"  
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.