lördag 1 augusti 2015

Kalenderbilder - Augusti; Svamputställningar

Genom åren har Helsingfors Marthaförening ordnat många svamputställningar med rådgivningstillfällen och endel demonstrationer av olika svampanrättningar och svampinläggningar.

1934 Svamputställning - fr.v.svampkännare bankdirektör Volmar  längst till höger Aili Wessberg Lindfors1937 Svamputställning i Hemvrån med vårt lands främsta svampkännare bankdirektör Volmar Nyberg han biträddes av dr Richard Frey. Sist i raden Aili Wessberg Lindfors.
Utställningen, som omfattade omkring 200 arter, såväl matnyttiga som oätbara svampar, var synnerligen åskådligt uppställd efter vetenskapliga principer, varje sort med en etikett upptagande svampens namn, nyttighetsgrad, växtplats mm. Besläktade arter voro sammanförda i särskilda grupper. Svampkartor, planscher, litteratur om svamp samt svampinläggningar fullständigade utställningen.
Herr Nyberg hade även ställt en del av sitt rikhaltiga svampherbarium, som omfattar alla Finlands svamparter, till utställningens förfogande. Han höll också för överfulla hus tvenne instruktiva föredrag om svamp.
En pristävlan om de de artrikaste svampkollektionerna hade även utlysts och tre pris utdelades.
Utom de egna medlemmar och andra intresserade besökare, varav de manliga voro i majoriteten, besöktes utställningen av många exkursioner, studerande och skolelever i grupper. Den tilldrog sig ett oväntat intresse bland såväl vetenskapsmän som övriga svampkännare.
I samband med utställningen som besöktes av 1065 personer demonstrerade fru Marianne Lüchou (se foto nedan) olika svamprätter, och dessa demonstrationer voro till trängsel besökta (c. 300 besökare).Årsberättelsen 1941:
"Svamputställningen
För att lätta på det svårlösta matproblemet och stimulera intresset för användning av svamp ordnade Helsingfors svenska Marthaförening en svamputställning, jämte demonstration av svamprätter i Esplanadkapellet den 24-25 september. Utställningen omfattades även detta år med stort intresse och besöktes av 3429 personer. Nettobehållningen steg till något över 13000 mark. Som arrangör för utställningen stod en organisationskommitté med fru Maggie Dittmar som ordförande. Bankdirektör Volmar Nyberg, som är vårt lands främsta svampkännare, hade godhetsfullt åtagit sig utställningens huvudsakliga uppställning och grupperingen av de över 150 arter omfattande skådesvampen. Svamprätter för demonstration tillreddes av skolkökslärarinnan Tora Lindroos. En nyhet för i år var en instruktiv praktisk avdelning, som var avsedd att lära allmänheten skilja mellan giftiga och matnyttiga svampar. Denna avdelning uppställdes av fruarna Marianne Lüchou, Karin Kihlman och Stina Finne."


15.9.1970 ordnade man en fin svamputställning på Sparbanken i Helsingfors på Mannerheimvägen 14 (nuvarande AKTIA, Helsingfors Tre Smeder)

Här är Marthorna Hagar Westling, Vivan Juthas och Ulla Cedercreutz.

"Detta är tryffel, meddelade fru Cedercreutz efter att ha kikat ner i en ask. Tyvärr tillade hon sedan att den tryffel som växer i våra skogar inte är att jämföra med den franska eller italienska. Vår tryffel är praktiskt taget oätbar."


Karin Philstöm o Marianne Lüchou tar emot svampar i Sparbankens sal, Mannerheimvägen 14. Årtal saknas, 1980-tal.


I Glimtens möteshäfte minnesanteckningar från ett "svampföredrag" 1949Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.