tisdag 1 september 2015

Kalenderbilder - September; Hattkurs och andra kurserHattkurs i Fredriksbergskretsen

Under kristiderna var olika kurser i klädvårdnad populära. "Lär dig spinna" "Toffelkurs" , kurser i tillverkning av handskar och vantar, dockor och leksaksdjur.

Utdragen här nedan är från Helsingfors svenska Marthaförening 1929-1949 av Gunilla Östenson:

"Kurser i klädvård, och omsömnad av kläder hölls flere år i följd, bl.a. för reservisthustrur och änkor, och för de t ändamålet erhölls anslag från Finlands Folkhjälp. "

"Under efterkrigstiden har man haft kurser i klädnings- och linnesömnad, stoppning och lappning på maskin, växtfärgning, "på försök" en kurs i hud- och hårvård i hemmet m.fl. Kurserna har för det mesta försiggått i Hemvrån , ofta har också Socialmuseets lärosal tagits i bruk och vid behov har man kunnat ty sig till andra lokaler på olika håll i staden."

"Som redan nämndes, har kurserna varit välbesökta. Under år 1938, då kursverksamheten var särdeles livlig, uppskattades antalet besökande vid kurser, demonstrationer och utställningar till c:a 5.000. Och många är de som efter att ha deltagit i en kurs anslutit sig som medlemmar i Martha,  ja, en av brudkurserna har t.o.m. övergått i en egen Marthakrets."


1942 Kristidsutställningen


1928 Hemvårdskurs, i Social muséet, ledare Ida Smeds


Spinnkurs - Lär dig spinna
Årsberättelsen 1945 
Då bristen på yllegarn varit skriande, anordnade föreningen på initiativ av rektor ElsaBonsdorff senaste vinter 4 spånadskurser i Nornas arbetssal, som godhetsfullt ställdes till Marthas förfogande.
Anslutningen till kurserna var stor, ja så stor, att stundom trängsel rådde, då alla spinnrockar surrade. Kursdeltagarna fingo lära sig att rätt behandla ullen avensom hur ullen kan utdrygas med cellull, hund-, kanin- och rävhår samt med uppkardad yllelump m.m. Undervisningen meddelades av hemslöjdkonsulenten Saga Wikström. Fru Mary Gahmberg tog verksam del i kursarrangemangen.

Kurs i klädsömnad


1944 Toffelkurs i Svenska Kvinnoförbundets lokal lärare Thyra Forsberg.
1944 årsberättelesen
I januari anordnades 5 toffelkurser. Däremot har kursverksamheten varit intensiv under den korta höstterminen, i det att 18 kurser hållits.
De kurser, som anordnats i tillverkning av tofflor och surrogatskor, ha varit särskilt uppskattade nu, då läderskor icke kunnat erhållas.


Hattkurs i TölökretsenKursverksamhet och folkbildning

En av de mest banbrytande kurserna- hemvårdskursen -  började 1926; sedan hölls de i många år både på vårterminen och höstterminen. De hade mångsidigt sammansatt program som hölls några kvällar i följd. Genom föredrag, demonstrationer, exkursioner och praktisk undervisning fick husmödrarna kunskap om den moderna utvecklingen i samhället. Som föredragshållare fanns bl.a. läkare, sjukskötare, lärare, jurister och ekonomer. Trädgårdsexperter och hotelldirektriser fanns också med som sak kännare.

Exempel på kurser:
Värdefulla födoämnen
De tekniska hjälpmedlem i hemmet
Upplysning i ekonomiska frågor
Näringsrika till billigt pris
Hemmet och ungdomen
Hushålls- och föreningsbokföring
Hemsjukvård
Förstahjälpskurser
Kaloriberäkning
Olika sorters matlagningskurser
Råkostkurs
Brudkurs
Kurs i klädsömnad
Lär dig stoppa
Spinnkurs
Toffelkurs
Hattkurs


Sedan hade man temadagar:
Helsingforsmarthornas barnavårdsdagar hölls 1936 och 1938
1939 hade man en kurs som hette Hemmen och de Olympiska spelen. "Undervisningen gick ut på att göra hemmen kapabla att inlogera och delvis förpläga de utländska gästerna som då väntades". Tyvärr kom ju kriget emellan och Helsingfors Olympiska spel var först 1952.
 1939 Hemmen och de olympiska spelen i Arbetets vänners lokal på Annegatan.

1967
1969
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.